Press "Enter" to skip to content

Gregor Rušt

Čeprav ni najstarejši, ima na sebi najmanj las. »Hodeči astronavt« – kot se sam zase rad poheca – vedno znova preseneča z bistrim umom. V sebi skriva ogromno potenciala, ki pa ga ne izkoristi najbolje. Od vseh članov okteta najde največ podobnosti med glasbeno in relativnostno teorijo. Z veseljem rešuje logistične težave okteta in je zadolžen za prinašanje sintetizatorja zvoka na vaje.